กิจกรรม Big Cleaning Day 150260

วันที่ 15 ก.พ.60  เวลา 14.30 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.10/ศนต.จชต. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาทำความสะอาด เตรียมความพร้อมสถานที่ ในการเตรียมรับเสด็จฯ เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์ โดยมี พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ หน้าอาคาร ศชต.

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.กิตติพงษ์  เงามุข
ผบช.สพฐ.ตร

พล.ต.ต.มโนช  ตันตระเธียร
รอง ผบช.สพฐ.ตร(1)

พล.ต.ต.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ
ผบก.ศพฐ.10/ผบ.ศนต.จชต.

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com