กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ณ วัดชมภูสถิต 140261

พิมพ์
หมวด: ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 14 ก.พ.61 เวลา 10.20 น.พ.ต.อ.สราวุธ จงจิตร นวท.(สบ4)กสก.ศพฐ.10 ,พ.ต.อ.ภิญโญ อุ่นแดง นวท.(สบ4)กอป.ศพฐ.10 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด (ชุด ชป.ที่ 2)ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ณ วัดชมภูสถิต ต.ยุโป อ.เมือง จว.ยะลา