จัดซื้อจัดจ้าง

ครงการจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ 

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 

 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 

แผนการจัดจ้างซ่อมแซมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกนะสุนปืน

โครงการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกนะสุนปืน  

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ของห้องปฎิบัติการตามระบบมาตรฐาน IOS 17025/IEC 

ร่างขอบเขตของงานและกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาดำเนินการจ้างเหมาย้ายระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรงานทะเบียนประวัติอาชญากร  

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร โดยวิธีคัดเลือก 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายงานขอรับความเห็นชอบและอนุมัติใช้ราคากลางรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจเอกสาร เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร 

 จัดซื้อครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 

 ร่างขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะของโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

ผู้บังคับบัญชา

                                                                          พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ        ผบช.สพฐ.ตร.

 

       พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส

          ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.

   

  พล.ต.ต.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา

ผบก.ศพฐ.๑๐

 

ตรวจสอบผลการตรวจพิสูจน์

ประชาสัมพันธ์/ประกาศทั่วไป

Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24 Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24