ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลด

การขายทอดตลาดยานพาหนะของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นใช้ในราชการ

การขายทอดตลาดยานพาหนะของราชการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นใช้ในราชการ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ๖เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ                                                                                                                                                                      
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน  

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ 

สรุปผลการประเมินราคา 

โครงการก่อสร้างอาคารโรงตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขเลขหมายประจำรถ 

ราคากลางตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  

ราคากลางตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  

ราคากลางตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ผู้บังคับบัญชา

                   

  

พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ
  ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต.สันติ์  สุขวัจน์ 
ที่ปรึกษา (สบ๘)

 

พล.ต.ต.วิสูตร  นาคจู
ผบก.ศพฐ.๑๐

Vina Awesome Image Slider

เว็บไซต์ ศพฐ.10

 

ตรวจสอบผลการตรวจพิสูจน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com
Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24 Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/scdcforens/domains/scdc10.com/public_html/templates/pjo_advancedyards_free/index.php on line 24